Egenskaper hos en bra moderator

En bra moderator är viktig för en givande debatt. Deras uppgift är säkerställa att diskussionen är lugn, saklig och konstruktiv. Den som anses duktig på sitt jobb kännetecknas inte sällan av god kännedom i sakfrågan, publiken och panellisterna.

Har åtminstone grundläggande kunskaper i sakfrågan

En moderator behöver inte vara expert i frågan som diskuteras. Dock är det tacksamt för diskussionen om åtminstone viss kunskap finns. Debatten kan då bli mer spännande för en insatt publik, eftersom ”rätt” frågor kan ställas. Sakkunskap kan också vara en förutsättning för att ställa de frågor som verkligen visar på panellisternas meningsskiljaktigheter.

En bra moderator förbereder sig tillsammans med panellisterna

En annan egenskap som kännetecknar en god moderator är hur förberedd han eller hon är. Det kan, som under rubriken ovan, gälla själva sakfrågan. Något som skapar goda förutsättningar för en intressant diskussion är dock även om debattledaren samtalar med panellisterna före själva debatten.

Samtalet kan handla om vilken typ av diskussion som ska hållas. Kanske skapar man en gemensam målsättning om ett samtal där det till exempel är högt i tak och som öppnar för många möjligheter för publiken att komma med inspel.

Det är inte alltid det är möjligt för en moderator att ha ett sådant samtal före en debatt, av rent praktiska skäl. När det är möjligt, så underlättar det dennes jobb och kan potentiellt skapa bättre förutsättningar för ett intressant samtal på scenen.

Glömmer inte bort publiken

En debatt på scenen är kanske inte främst till för dom som pratar med varandra – utan snarare för åhörarna. En bra moderator interagerar ofta med publiken genom att till exempel ta emot relevanta frågor. Vissa låter en ”springpojke” ta med en trådlös mikrofon ut till publiken där de kan ställa sina frågor från stolen.

Fördelar ordet jämnt

Att fördela ordet jämnt bland deltagarna är bland det viktigaste, samtidigt svåraste, jobbet för en diskussionsledare. Deltagarna ska få prata ungefär lika mycket, och om någon har svårt att ta sig in i diskussionen, kan en debattledare vara inkluderande genom att till exempel ställa en öppen fråga.

Snabbt om – de viktigaste uppgifterna för en debattledare

  • Fördelar ordet rättvist bland deltagarna
  • Skapar ett givande debattklimat på scenen
  • Håller koll på tiden
  • Planerar och förbereder inför själva diskussionen

Publicerat

i

av

Etiketter: