Vad gör en företagsmäklare?

En företagsmäklare är en person som arbetar med försäljning av företag. För att göra det enklare att förstå brukar man ofta säga en företagsmäklare är ungefär detsamma som en helt vanlig fastighetsmäklare. Skillnaden är förstås att företagsmäklaren riktat in sig på företag medan fastighetsmäklaren jobbar med försäljning av fastigheter. Men principen är ändå densamma. En mäklare fungerar alltid som en mellanhand mellan säljare och köpare.

Men vad är det som företagsmäklaren gör då? Varför behövs egentligen en mellanhand? Jo, en företagsmäklare är specialiserad på försäljning av företag och kan därför vara till stor nytta på flera plan för köparen som för säljaren. Det första en företagsmäklare gör, är att bedöma företagets marknadsvärde. Detta innebär att man tar fram ett aktuellt ekonomiskt värde av företaget och detta underlättar en hel del vid prissättningen. Med hjälp av marknadsvärdet kan säljaren tillsammans med mäklaren komma överens om ett rimligt säljpris.

Nästa steg som företagsmäklaren hjälper till med är marknadsföringen av företaget. I detta steg är det extra bra om man faktiskt har hjälp av en företagsmäklare eftersom denne vet hur man sköter marknadsföringen diskret. På det sättet behöver säljaren inte oroa sig över att företagets identitet avslöjas. Eftersom mäklaren jobbar inom branschen dagligen har denne ofta ett stort kontaktnät och kan enkelt komma i kontakt med de rätta intressenterna. Mäklaren bedömer sedan de potentiella nya ägarna och de eller den som anses passa som ny ägare av företaget får därefter gå på en visning. Säljare får sedan bekanta sig med flera intressenter som man sedan kan välja mellan.

Mäklaren fungerar som säljarens rådgivare och när en köpare är vald hjälper mäklaren till med förhandlingarna samt ser till att överlåtelsen sker enligt överenskommelserna.

En företagsmäklare kan även anlitas av en intressent som letar efter ett företag att köpa. Mäklaren kan då hjälpa till att hitta potentiella företag samt göra utvärderingar av deras aktuella värde. Mäklaren fungerar även som köparens rådgivare och hjälper till att förhandla med säljaren.

Varför bör man anlita en företagsmäklare?

Att anlita en professionell företagsmäklare vid försäljning av ett företag för med sig väldigt många fördelar och en av de främsta är kanske det faktum att man som säljare kan fortsätta fokusera på sitt företag. Försäljning av företag är ofta en lång process och kan i vissa fall ta upp till ett år. Att driva ett företag och samtidigt ha fullt ansvar över försäljningsprocessen kan därför bli väldigt påfrestande.

För att underlätta rekommenderas det att man anlitar en företagsmäklare. Mäklaren har dessutom de färdigheter som behövs för att värdera, prissätta samt marknadsföra företaget, vilket innebär att du är i trygga händer. Dessutom är det aldrig fel med en utomstående rådgivare som kan komma med goda idéer och förslag som gynnar dig som säljare.

Om du planerar att köpa ett företag är det också en mycket god idé att anlita en företagsmäklare, speciellt om det är frågan om ditt allra första företag. Mäklaren fungerar då som en rådgivare och informerar dig om sådant som är viktigt att du känner till.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *