Efterfrågan på golvläggare i Stockholm är extremt stor

Efterfrågan på golvläggare i Stockholm är extremt stor

En tydlig väg in i arbetslivet är genom utbildning. Detta visar sig inte minst gällande golvbranschen där just utbildning är det som stoppar företagen från att anställa mer. I en… more

Posted by

24 mars, 2016