Efterfrågan på golvläggare i Stockholm är extremt stor

Arbetslösheten är stor i Sverige och detta inte minst hos ungdomar. Men samtidigt finns det yrken där företagen ropar efter arbetskraft. Flera företag inom golvläggning i Stockholm skulle i princip kunna anställa flera direkt bara de hade rätt utbildning. ”Jag skulle kunna anställa fem direkt” säger exempelvis Thomas Håkanson i en artikel på MyNewsDesk.

En tydlig väg in i arbetslivet är genom utbildning. Detta visar sig inte minst gällande golvbranschen där just utbildning är det som stoppar företagen från att anställa mer. I en artikel på MyNewsDesk berättar Thomas Håkanson att hans företag skulle kunna anställa fem personer om de bara hittade utbildad personal. Men det är just där som problemet sitter. Efterfrågan på golvläggare i Stockholm är alltså betydligt högre än utbudet av kompetent personal.

Vad är det då som gör att efterfrågan är så stor just på golvläggare och detta extra mycket i Stockholm?

För det första har byggbranschen haft en god utveckling senaste åren. Efterfrågan på byggtjänster har därmed ökat och självklart följer då även efterfrågan på golvläggare med. En annan är att många golvläggare närmare sig pension och med stora pensionsavgångar skapas ett extra behov av nya unga talanger.

De två ovan orsakerna speglas över hela landet och är inte specifikt Stockholm. En orsak att efterfrågan är större i Stockholm än i stora delar av landet är att det i storstäder är vanligare att privatpersoner köper tjänsten medan det på landet är vanligare att man försöker genomföra arbetet på egen hand.

Utbildning till att bli golvläggare går att genomföra redan på gymnasienivå. Detta genom att välja Bygg- och Anläggningsprogrammet vilken finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping samt Umeå. Kanske är det till och med värt att flytta hemifrån och genomföra gymnasietiden på annan ort för att vara säker på att få jobb efter studietiden.

De som går denna utbildning får även ha praktik under halva utbildningstiden. Detta från och med årskurs 2. I och med detta får man praktisk kunskap om golvläggning men även en möjlighet att visa upp sig på arbetsplatsen gällande vad man ”går för”. En stor del av de som gör praktik på företag inom golvläggning har sedan jobb på samma företag efter klar utbildning. Många kan till och med börja med att extrajobba lite på kvällar och helger medan man fortfarande går i skolan.
Däremot får man inte göra alla moment. För att få yrkesbevis krävs nämligen 6800 timmar. Av dessa genomförs 2500 inom utbildningen. Resten får ske som lärlingstid efter gymnasietiden.


Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *