Kategori: Träning

  • Hur fungerar hälsokontroll via blod?

    Ett enkelt sätt att kontrollera sin hälsa är att genomföra blodprovstester. Blodproven ger indikationer på om alla värden är på korrekta nivåer och vad man eventuellt behöver ändra i livet för att påverka värdena till det bättra. Välj var och när du vill genomföra provet I Sverige finns flera aktörer som erbjuder hälsokontroller via blodprov. […]