Skillnaderna mellan en relining och ett stambyte i Stockholm

Oavsett om en relining eller ett byte av stammarna ska ske är processen såväl omfattande som tidsödande. Ändra från inledandet av planeringsstadiet till genomförandet av själva arbetet brukar man räkna med att det går ungefär två till tre år. Ett stambyte i Stockholm är med andra ord ingenting som man gör i en handvändning precis.

Men varför görs då arbetet och hur ofta behöver det göras? Och vilka är egentligen skillnaderna mellan att byta ut stammarna helt och hållet eller att renovera dessa genom en relining? Läs vidare så får du svaren!

Varför behöver man byta ut stammarna emellanåt och hur ofta bör detta göras?

Det kan finnas många olika skäl till att en fastighet är i behov av en relining eller ett stambyte i Stockholm. Till exempel kan vattenskador leda fram till en sådan åtgärd. Men det kan även vara brister i själva tätskiktet eller en ökad belastning på stammarna som leder fram till detta beslut. Stammarna behöver bytas ut ungefär var 50:e till var 60:e år förutsatt att de håller sig i gott skick.

Vilka är skillnaderna mellan en relining och ett stambyte i Stockholm?

VIlka är då skillnaderna mellan en relining och ett stambyte i Stockholm? De främsta skillnaderna kan enklast förklaras på följande sätt:

  • Ett stambyte är en åtgärd som främst innefattar själva bytet av stammarna samt en totalrenovering av badrummet samt att fastighetens tappvattenledningar byts ut.
  • En relining kallas det när man renoverar de befintliga rörstammarna istället för att byta ut dessa. Denna metod går ut på att tillverka ett nytt rör inuti det befintliga utan att byta ut röret. Detta gör man genom en teknik för infodring där en slags strumpa skapas i det rör som redan finns på plats.

Skillnaderna mellan dessa bägge metoder är att badrummen kan lämnas orörda vid en relining. Så är alltså inte fallet när stammarna byts ut – då måste badrummen rivas för att rören ska kunna friläggas. Värt att ha i åtanke är dock att en infodring av rören endast kan göras om rörsystemet är någorlunda intakt. Om rören är alltför skadade behöver de helt enkelt bytas ut.


Publicerat

i

av

Etiketter: