Kategori: Rörmokare

  • Skillnaderna mellan en relining och ett stambyte i Stockholm

    Skillnaderna mellan en relining och ett stambyte i Stockholm

    Oavsett om en relining eller ett byte av stammarna ska ske är processen såväl omfattande som tidsödande. Ändra från inledandet av planeringsstadiet till genomförandet av själva arbetet brukar man räkna med att det går ungefär två till tre år. Ett stambyte i Stockholm är med andra ord ingenting som man gör i en handvändning precis. […]

  • Stor efterfrågan på rörmokare

    Inom yrket rörmokare står många pensionsavgångar för dörren och i och med att allt färre väljer att utbilda sig finns en stor efterfrågan på yrkeskunniga. I Stockholm råder särskilt stor brist men även på andra håll i landet och för den som funderar på att utbilda sig finns goda chanser till jobb, nästan oavsett var […]