Skillnaderna mellan en relining och ett stambyte i Stockholm

Oavsett om en relining eller ett byte av stammarna ska ske är processen såväl omfattande som tidsödande. Ändra från inledandet av planeringsstadiet till genomförandet av själva… more

Posted by

3 november, 2022

Stambyte i Stockholm – Vem, När, Varför?

När behöver stambyte ske och vad kostar det? Vilka företag i Stockholm genomför dessa renoveringar? Kan jag bo kvar under tiden? Här ges svaren!

När? Hur ofta sker stambyte?

Ibland anges att stambyte behöver… more

Posted by

21 oktober, 2022

Egenskaper hos en bra moderator

En bra moderator är viktig för en givande debatt. Deras uppgift är säkerställa att diskussionen är lugn, saklig och konstruktiv. Den som anses duktig på sitt jobb kännetecknas inte sällan av god kännedom i… more

Posted by

21 oktober, 2022