Stambyte i Stockholm – Vem, När, Varför?

När behöver stambyte ske och vad kostar det? Vilka företag i Stockholm genomför dessa renoveringar? Kan jag bo kvar under tiden? Här ges svaren!

När? Hur ofta sker stambyte?

Ibland anges att stambyte behöver ske efter 30 – 40 år efter att fastigheten har byggts. Vid andra tillfällen nämns 40 – 50 år. Orsaken att det kan variera så kraftigt är att behovet är mycket olika mellan olika fastigheter.

Det finns fastigheter i Stockholm där stambyte har behövt göras redan efter 25 – 30 år medan andra har kunnat vänta med denna renovering i över 20 år till. Bland annat påverkas tiden av material i ledningarna samt hur kraftigt de slitits genom åren.

Varför? Av vilken anledning sker renoveringen?

Stambyte sker när stammarna i en fastighet är så gamla att risken för skador är för stora. Behovet avgörs efter att stammarna besiktats med kameror invändigt. Det finns flera företag i Stockholm vars primära affärsidé är att erbjuda inspektion. Dessa kan alltså anlitas för detta arbeta och vara helt objektiva i frågan. Detta utifrån att de inte tjänar på att ange att renovering behöver, eller inte behöver ske.

Vem? Vilka utför stambyte i Stockholm?

De företag i Stockholm som utför stambyte kan delas in i tre kategorier:

  • Totalentreprenörer med allt inom företaget

De största företagen är totalentreprenörer med all kompetens som krävs inom företaget. De har därmed allt från VVS-personal till elektriker anställda. Genom att anlita ett sådant företag är kunden säker på att allt ansvar ligger på ett och samma företag.

  • Totalentreprenörer som anlitar andra företag

De lite mindre entreprenörerna kan erbjuda totalentreprenad men anlitar i detta fall underleverantörer som gör vissa arbeten. Med totalentreprenör menas att företaget tar hela ansvaret och att det är detta företag som kunden har kontakt med. Men de kan alltså i sin tur köpa in tjänster från underleverantörer.

  • Underleverantörer

De allra minsta företagen är underleverantörerna. Det kan vara snickare, elektriker eller andra hantverkare som anlitas av de större totalentreprenörerna.

Hur? Hur länge tar det?

Själva renoveringen tar mellan 6 och 8 veckor. Under någon vecka kommer badrum, och andra våtrum, vara utrivna vilket innebär att dusch och toalett kan behöva ordnas temporärt på annan plats. Däremot är stambyte ett projekt som behöver planeras och projekteras under lång tid. Bostadsrättsföreningar kan räkna med minst ett år.


Publicerat

i

av

Etiketter: