Jurist inom fastigheter

Fastighetsrätt involverar en mängd olika rättsområden och fastighetsjurister har därför en bred kunskap och expertis. De kan därför komma väl till pass vid många olika tillfällen och situationer i livet.

Hur verkar en fastighetsjurist?

Om man tar hjälp av en juristbyrå inom fastighetsjuridik så kan man förvänta sig att få hjälp inom rättsområden så som till exempel expropriationsrätt, miljörätt, tomträtt, bostads- och hyresrätt och handel med fastigheter. Flera andra områden ingår, samt vissa närliggande juridiska områden som kan påverka hur ärenden inom fastighetsrätt hanteras. Nedan följer exempel på situationer som kan uppstå i livet där man kan behöva hjälp av en fastighetsjurist.

Hyresförhandlingar

Som företag kan det vara dags att förvärva en ny hyresfastighet när man exempelvis behöver ett nytt, större kontor. Då kan en fastighetsjurist bland annat hjälpa till att förhandla fram en rimlig hyra. I områden där det är brist på kontorslokaler att hyra på grund av dess popularitet kan priserna lätt pressas uppåt och bli alltför höga. Fastighetsjurister kan göra korrekta kalkyleringar av till exempel driftkostnader och jämföra hyror med andra lokaler i samma område, för att förhandla till sig en rimlig hyra.

Fastighetsjurister för bostadsrättsföreningar

Att bo i en bostadsrätt är generellt sett en relativt stabil boendeform, jämför med andra boendeformer. Det kan dock vara en stor lättnad att ta hjälp av en fastighetsjurist med allt det praktiska och formella. Det kan gälla situationer där nya kontrakt ska skrivas eller överlåtas när lägenheter eller lokaler går från en ägare till en annan, eller föreningens avgifter ska höjas.

Andrahandsuthyrning

Idag tar väldigt många som har ett förstahandskontrakt över en lägenhet ut en allt för hög hyra när de hyr ut sin lägenhet i andra hand, speciellt storstäder som till exempel Stockholm. När man vet att efterfrågan på lägenheter är så pass stor som den är så blir det lockande för många med förstahandskontrakt att ta ut så kallade ockerhyror från sina hyresgäster. Det finns dock tydliga riktlinjer och till och ed regler som bestämmer hur mycket man får ta ut i hyra för sin lägenhet vid andrahandsuthyrning. En fastighetsjurist kan därför hjälpa till med att få sin andrahandshyresgäst reglerad.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *